apr 171894
 

Paris den 17 april 1894.

Min käre vän!

Det är beklagligt att mitt sammanträffande med dig, som jag längtat efter med sådan otålighet, blev förfuskat. Men det är alltid på det viset, när jag måste tala två språk på en gång, kan jag slutligen inte något av dem.

Jag ber dig att snarast möjligt sända mig den hebreiska bibeln, som jag har talat med dig om. – Place du Théåtre Français mitt emot Café de la Régence. – Och Johannes evangelium på arabiska.

Vad mina böcker beträffar: behåll bara de kinesiska böckerna, Hathayoga, på engelska, biblarna på orientaliska språk och arbeten av förf. till ”Den sanna kristendomen” –  Två små brochurer, moraltraktater. – Vad resten beträffar sälj det, behåll det, gör med det vad du vill! De kinesiska sakerna äro utomordentligt sällsynta och jag håller mycket på dem. Man har svårt att komma över dem, t. o. m. i Kina. Det är en handbok i filosofi som kallas de tre Narmourérna (himlen, människan, jorden). [i]

Låt mig veta hur araben tog emot dig.

Jag har ännu några böcker på Montmartre hos en granne. Tag bara de orientaliska böckerna och ett arbete av förf. till Den Sanna Kristendomen. Där mitt linne är, skall man säga dig, hur du skall få dem. Mme H. kan kanske också säga dig det. Jag skall skicka dig litet pengar, så att du kan betala för mig en skuld som jag har i mitt gamla kvarter. Antikvariatsbokhandlaren känner till var det är, och likaså min granne.

Du har valt bra den historia som du skänkt mig, dess stil är så vacker och påminner en smula om de gamla tyska mästarna.

Jag rekommenderar dig att läsa sidorna 85-98; och 229-246. Det är genom helheten och perspektivet av Bibeln som man finner deras inre mening. Vi skall alltså tala därom längre fram. – Jag ser att jag inte kan fortsätta läsningen av historian. Den väcker alltför många tankar hos mig på en gång.


[i] Hjort, Anders, Svedin, Uno. Jord – Människa – Himmel – några lärdes syn på

naturen i de stora kulturerna. Liber, 1985.

********************************************************************************************************************

Renskriften är hämtad från

Gauffin, Axel, 1877-1964. – Ivan Aguéli : människan, mystikern, målaren. I-II. 1940 – 1941.

Del I: 151-152.

Det är möjligt att Gauffin uteslutit några rader i slutet av brevet. Vi har dock ännu inte hunnit kollationera med originalet.