Maj 071894
 

Paris den 7 maj 1894.

Mon vieux!

Jag har bett dig om Manassevitch s å 1 ä n  g e, eftersom jag redan har den bland mina böcker som finnas hos dig. Gå till bokhandeln och bed dem byta ut den mot vad du vill. Jag skulle vara nöjd att ha koranen i st. f. den här. Du behöver bara lägga till 0.50

Om det inte passar dem, tag vad du vill ty jag har nog med en M -itch, det är redan en för mycket. – Om man gör stora svårigheter med utbytet så säg att det är för en som är på landet, och att du har misstagit dig. Bed, om ingenting annat går, att få byta den mot en annan »Harfleben», den som handlar om Suahili, eller birmanska, eller persiska, eller hindustani. Det är tydligen något som ej är naturligt som motarbetar mitt arabiska studium. Det är därför jag inte talar med dig mer därom, varken du eller jag själv.

Jag tackar dig för ditt älskvärda brevkort. Men hur fan skall jag få dig att begripa att jag har bråttom med dessa studier. Man kan behålla mig här en evighet och sedan döma mig till 3 års fängelse, tror jag. Men man kan också i morgon dag skicka mig
på andra sidan en gräns, vilken som helst. Min otålighet är alltså förklarlig. inte sannt?

Köp mig hos Chécarncc: Swedenborg: om den gudomliga försynen, 2 frs. Var snäll och ge mig hans katalog.

Vill du låna åt mig, på »Cardinal» biblioteket, antingen: Pantheon (eller Mythologie). Egypten (Perrot t. ex.) eller Musulmansk teologi (det finns en gr. in 8o t. t. »EI-kitab» på franska. jag har sett den på bokhandelsdisken, t. ex. den) eller Bourgoin; Tbeorie de I’ornement arabe, eller någonting om de mänskliga raserna ock språken (Quatrefagucs f. ex.),eller någonting om grafologi.

Tag väl vara på »alfabetena» och »psykologin». De skola vara mig nyttiga längre fram.

Kan du ta med dig till mig på torsdag eller fredag vid 3–3,3o-tiden en halv liter olivolja, vitt bröd, kaffe, socker, tobak, frukter, brevpapper vore du mycket älskvärd.

Mina bästa hälsningar till Mme Huot. Jag tänker ofta på hennes svar, men eftersom jag inte vill tråka ut henne med ett alltför långt brev så måste jag överlägga litet mer.

Och vännerna, Montparnassaren, vad gör han? Och alla?

Hälsa dem. – Har du fått ett långt brev från mig och 4o frs?

Din tillgivne

Aguéli.

Titta efter om det finns någonting av Herzen, på Cardinal biblioteket. Han är sällsynt, men jag tycker mycket om honom. Kanske Mme Huot kan ge anvisning på hur man kan skaffa den.

Kan du skaffa dig tillstånd att göra mig ett besök, du och Mrne Huot?

**********************************************************************************************************************

Renskriften är hämtad från

Gauffin, Axel, 1877-1964. – Ivan Aguéli : människan, mystikern, målaren. I-II. 1940 – 1941. Del I: 162-163.