maj 172010
 

Denna text är skriven av Al Balabanî, men har också tillskrivits Ibn Arabi. Den översattes från arabiska till franska av Abdul Hâdi (Ivan Aguéli). Den försågs med ett företal och noter av Abdul Hâdi och publicerades i La Gnose, numren juni-juli-augusti 1911. Texten är skannad efter en utgåva med tre texter översatta av Abdul Hâdi i en serie med titeln Tradition islamique – 1, utgiven av 1977 av Les Éditions de l´Échelle, Paris.