maj 172010
 

Här finns bara det inskannade italienska originalet. Översättningen kommer senare.

il-convito-nota