Sköld, Efraim »

 

Det fanns tre bröder Sköld.

Målaren Otte Sköld (1894 – 1958).

Hannes Sköld (1886 – 1930)var språkforskare och skrev som sådan bl. a. om de iranska pamirspråken, och om indiska Veda-skrifter (grunddokumenten för hinduismen). Just när Aguéli var i Stockholm 1911  hade Sköld dömts till fängelse för antimilitaristisk propaganda och avtjänade sitt straff på Långholmen. Där skrev han sin andra bok med dikter: Gallersånger. Sköld var socialist. Han var med och startade den allmänsocialistiska fredsrörelsen Clartés svenska avdelning i Lund1921. Efter Aguélis död skrev Hannes en dödsruna. Denna finns publicerad med kommentarer i Årsskrift från Aguélimuseets vänner 2010.

Den tredje brodern hette Efraim. Han var rektor i Lund och översatte filosofiska skrifter (Schopenhauer, Herbart, bok om Psykoanalys och yoga). Det märkliga är att även denne Sköld brevväxlat med Aguéli. Ett brev är från 1913 och förvaras – tillsammans med en vacker samling av konstnärens produktion och en tummad utgåva av Koranen, konstnärens målarlåda, staffliet, en medicinburk m. m. –  på Aguélimuseet i Sala. I brevet förklarar Aguéli sina val av motiv för vännen:

”Mina landskap äro kust, klippor eller dyner, (…), ljus, ödslighet, enkelhet. Land förutan vatten förstår jag ej, såtillvida det ej är fråga om Sahara.”

Här finner du ytterligare tre brev från Efraim till Aguéli.